Risicotaxatie en diagnostiek bij mensen met een LVB

Datum 12-12-2013
Startuur 00:00:00
Einduur
Plaats Andere


Vcalendar Vcard

Vooraankondiging studiedag Task Force LVB

 

De consequenties van (goede) diagnostiek en risicotaxatie voor plaatsing en behandeling zijn groot. Hoe herkennen we mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) binnen verschillende instellingen en voorzieningen? Een effectieve behandeling en bejegening van psychiatrische en gedragsproblematiek bij deze doelgroep vereist de juiste diagnostiek en risicotaxatie, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van LVB.
Een helder overzicht van beschikbare diagnostische en risicotaxatie instrumenten was echter tot voor kort niet voorhanden. Om in dit gemis te voorzien is er per 2012 een inventarisatie van de in Nederland beschikbare instrumenten. Dit state-of the-art instrumentarium is bijeengebracht door de TaskForce LVB, onder voorzitterschap van het EFP.

 

Doel Studiedag:

De TaskForce LVB organiseert op 12 december 2013 een studiedag om kennis te bundelen en te delen, bekendheid voor het EFP instrumentarium te genereren, en te stimuleren dat de beschikbare kennis ook doordringt naar de werkvloer. Zo kunnen we samen de kwaliteit van diagnostiek en risicotaxatie bij mensen met LVB verbeteren. We streven naar het samenbrengen en bruggen slaan tussen verschillende werelden en ketengroepen: het forensische veld, het LVB-veld, GGZ en Justitie.

 

Dagvoorzitter: prof. dr. Robert Didden, gz-psycholoog bij Trajectum en tevens verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

De ochtend bestaat uit plenaire sessies en de middag uit workhops. Sprekers hierbij zijn o.a.:
Britta van Toorn, GZ-psycholoog en pro justitia rapporteur.
Nicolle Prevoo, klinisch psycholoog/psychotherapeut. Werkzaam als psychotherapeut, onderzoeker en beleidsmedewerker bij Kairos/Pompestichting.
Teunis van den Hazel, klinisch psycholoog & psychotherapeut en werkzaam bij Trajectum.
Hans Kruikemeijer, GZ-psycholoog, werkzaam als behandelaar bij De Rotonde.

 

Doelgroep:

Iedereen die te maken heeft met diagnostiek en risicotaxatie bij mensen met een LVB binnen de forensische sector en /of het werkveld van mensen met een LVB.

 

Meer informatie:

U kunt contact opnemen met EFP via: secretariaat@efp.nl, of via www.efp.nl.
Kosten: 95€ per persoon. Accreditatie wordt aangevraagd. (NVvP en FGzP)

 

 


Documenten


powered by Curiousgroup