Studiedag OPZ Geel: Jongeren in therapie

Datum 05-12-2013
Startuur 09:00
Einduur 16:30
Plaats CC De Werft
Werft 32
2440 Geel
Vcalendar Vcard

Het OPZ Geel wijdt de negende Studiedag Klinische psychotherapie aan de thematiek ‘Jongeren in therapie’. Het betreft een actueel thema, zowel in de geestelijke gezondheidszorg als in de bredere samenleving. Haast dagelijks is het thema aan de orde in de pers en wordt er een maatschappelijk debat rond gevoerd. De nood eraan is groot, omdat de noden in de praktijk ook groot zijn. Het aanbod van kindertherapie en –psychiatrie is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid en gediversifieerd.

 

Nochtans blijven er kwetsbare jongeren met psychische en psychiatrische problemen door de mazen van het net glippen en blijven bepaalde zorgnoden verborgen of te weinig gekend. In die zin worden de samenleving, de overheid en de diverse zorgpartners uitgedaagd om permanent de lacunes op het spoor te komen en te zoeken naar adequate antwoorden.

 

Op de studiedag wordt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de divisie Jongeren van het OPZ Geel een forum voor reflectie, discussie en uitwisseling over dit thema geboden. Verschillende invalshoeken komen aan bod: het therapeutisch perspectief, het perspectief van het beleid, en de context van de samenleving. Daarbij worden handvatten aangereikt, zowel voor de therapeutische of zorgpraktijk, als voor het zorgbeleid. Concreet is er aandacht voor ‘good practices’ inzake therapeutische methodieken en behandelsettings, en inzake samenwerkingsverbanden tussen diverse disciplines en ook tussen diverse sectoren.

 

In de voormiddag voorzien we een plenaire lezing met Anik Serneels (psychologe en psychotherapeute) over ‘Samen zorg dragen’ vanuit een narratief perspectief, gevolgd door een tweeluik over gedeelde zorg bij complexe noden met als sprekers dr. Jean-Pierre Vanhee (beleidsperspectief; algemeen directeur van de Intersectorale Toegangspoort) en dr. Sarah Van Grieken (therapeutisch-klinisch perspectief; kinder- en jeugdpsychiater OPZ Geel). In de namiddag zijn er vijf keuzesessies.

 

De namiddag wordt afgesloten met een plenaire slotlezing door Prof. dr. Peter Adriaenssens (kinder- en jeugdpsychiater UZ Leuven en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant) met aanbevelingen en handvatten vanuit het perspectief van de samenleving.

 

Voor meer informatie (programma, abstracts, inschrijvingsformulier) kunt u terecht op onze website www.opzgeel.be. Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online.

 

 powered by Curiousgroup