Nationale Conferentie voor Psychiaters Hervorming GGZ (artikel 107): de psychiater hervormt(d)?

Datum 17-06-2013
Startuur 13:30
Einduur 16:30
Plaats FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Vcalendar Vcard

Internationaal is er een sterke trend tot vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. De behoefte aan samenwerking en coördinatie tussen diverse GGZ en niet-GGZ organisaties neemt hierdoor toe. Ook België kiest expliciet voor deze richting met een integratieve hervorming. De rol van de psychiater als expert en medisch eindverantwoordelijke mag in dit complexe proces niet onderschat worden. Hij neemt vaak de voortrekkersrol op die nodig is om verandering te faciliteren.
Het verbeteren van de zorg impliceert daarnaast een doorlopend proces van kritische reflectie over
ideologische, medische, praktische en wetenschappelijke thema’s waarbij de inbreng van de psychiater van cruciaal belang is.


Deze conferentie wordt begeleid en gemodereerd door Prof. Dr. Benedetto Saraceno. Vanuit zijn
nauwe betrokkenheid bij transformatieprocessen in diverse landen, zal hij starten met een lezing
waarin hij zijn visie over vermaatschappelijking, zorgorganisatiemodellen en de rol van de psychiater uiteenzet. In het daaropvolgende gedeelte is er ruimte voor interactieve uitwisseling en toetsing aan onze nationale context. Diverse kernthema’s kunnen hierbij aan bod komen: samenwerking met de eerstelijnszorg, afbouw van ziekenhuisbedden, mobiele teams, implementatie van herstelondersteunende zorg, enzoverder.


Tegen deze achtergrond wordt ook gekeken naar de implicaties voor de psychiater in zijn concrete
beroepsuitoefening. Zowel de positieve als negatieve ervaringen van de voorbije drie jaren kunnen
daarbij helpen om nieuwe perspectieven te zien, een visie te verfijnen en gericht verder te bouwen aan een betere geestelijke gezondheidszorg.


SPREKER
Prof. Dr. Benedetto Saraceno is psychiater en promoveerde aan de universiteit van Parma, Italië. Aan het Mario Negri Instituut in Milaan specialiseerde hij zich in de psychiatrische epidemiologie en de
organisatie van gezondheidsvoorzieningen.
Momenteel is hij als hoogleraar sociale psychiatrie verbonden aan de universiteit van Genève.
Daarnaast heeft hij als gastprofessor lezingen en gastcolleges gegeven aan vele andere universiteiten, waaronder die van Rio de Janeiro, Lissabon en de Harvard University.
Als erelid maakt hij deel uit van het Royal College of Psychiatrists in UK en de Spanish Society of
Neuropsychiatry. Tevens is hij voorzitter van het Global Initiative on Psychiatry, een internationale
organisatie die zich inzet voor een betere geestelijke gezondheidszorg en reeds actief is in 38 landen.
 

Tussen 1999 en 2010 was hij directeur van het Departement Mental Health and Substance Abuse van de WHO en van 1994 tot 1996 president van de World Association for Psychosocial Rehabilitation.
Vanuit de WHO assisteerde hij als beleidsadviseur hervormingen in verschillende landen.
Daarnaast was hij in Italië als lid van de regeringscommissie nauw betrokken bij de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.
Benedetto Saraceno is auteur van meer dan 100 wetenschappelijke artikels en boeken.


Prof. Dr. Guido Pieters is als psychiater verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU
Leuven en is hoofddocent bij KU Leuven. Als deeltijds netwerkcoördinator van het
hervormingsproject (artikel 107) in de regio Leuven-Tervuren is hij nauw betrokken bij de GGZ
hervorming.


DOELGROEP
De conferentie is exclusief voor psychiaters, al dan niet verbonden aan een hervormingsproject in het kader van artikel 107.


ORGANISATIE
De conferentie wordt georganiseerd door de FOD-Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van Vorming PSY107.


INSCHRIJVING
Inschrijven kan door uw naam en organisatie door te geven aan info@psy107.be, en dit ten laatste
tegen woensdag 12 juni 2013 met vermelding: “Conferentie psychiaters - Saraceno”. Er zijn
maximaal 150 plaatsen voorzien.


PRAKTISCH
Datum: maandag 17 juni 2013 van 13u30 tot 16u30
Plaats: zaal STORCK / FOD Werkgelegenheid
Ernest Blérotstraat, 1 – 1060 Brussel
(zelfde gebouw als FOD-Volksgezondheid, ingang Ernest Blérotstraat)
Simultaanvertaling wordt voorzien.
Accreditatie is aangevraagd.


Documenten


powered by Curiousgroup