KOPP/KOAP

2018

Preventief groepsaanbod binnen CGG Eclips Kinder- en Jongerenzorg: De KO(A)PP groep voor kinderen (7-11 jaar) en de jongerengroep (12 - 18 jaar) 

Wanneer je een kind bent van een ouder met een psychisch of een afhankelijkheidsproblematiek, wordt er in de zorg de afkorting KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen) of KOAP (kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem) gebruikt. Deze kinderen worden soms overspoeld door allerlei lastige emoties, gedachten, vragen. Het is dus erg belangrijk om kinderen te informeren over psychische kwetsbaarheid, afhankelijkheidsproblematiek én veerkracht. 

 

Onze KO(A)PP-jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van de jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen. Met de groep willen we Kinderen van Ouders met een Psychische kwetsbaarheid (KOPP) of een AfhankelijkheidsProbleem (KOAP) met elkaar in contact brengen om hierover met elkaar te praten en kracht bij elkaar te putten. De ervaringen van de jongeren staan centraal en zijn een vertrekpunt voor de sessies. We praten niet alleen over de moeilijkheden die zij ondervinden in het gezin maar focussen ook op hun sterktes en andere zaken die hen bezighouden. Vanuit een ruim aanbod methodieken en creatieve invalshoeken wordt er telkens rond een ander thema gewerkt.

 

 

De Kindergroep 7-11 jaar

 

Doelgroep: een kleine, gesloten en vaste groep van ongeren tussen 7 - 11 jaar waarvan één van de ouders een psychisch of afhankelijkheidsprobleem heeft. Deze groep komt gedurende 6 weken samen.

 

Wanneer: 16 en 23 april, 7,14 en 28 mei en 4 juni 2018.

De sessies gaan telkens door op maandag van 17u45 tot 19u15.

 

Graag betrekken we de ouder(s) of verwijzer hierbij. Voor hen wordt vooraf (12 april) en afsluitend (25 juni 2018) twee aparte sessies (zonder de kinderen) gepland. Deze sessies gaan telkens door van 18u tot 19u30.

 

Locatie: CGG Eclips, Begijnhofdries 33-36, Gent.

 

Hoe inschrijven: Telefonisch of per mail. Na aanmelding zal er een kennismakingsgesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken of deze groep van betekenis kan zijn voor de jongere (en de ouder(s)?).

 

Contact: Ingeborg Beys - i.beyst@cggeclips.be, 09 235 22 41.

Download hier de folder 'start nieuwe groep 7-11 jaar'.

 

 

De Jongerengroep 12- 18 jaar

 

Doelgroep: een kleine, gesloten en vaste groep van ongeren tussen 12-18 jaar waarvan één van de ouders een psychisch of afhankelijkheidsprobleem heeft. Deze groep komt gedurende 8 weken samen.

 

Wanneer: 19 en 26 maart, 16 en 23 april, 7, 14, 28 mei en 4 juni 2018.
De sessies gaan telkens door op maandag van 16:30 tot 18:30. 

 

Graag betrekken we de ouder(s) of verwijzer hierbij. Voor hen wordt vooraf (12 maart) en afsluitend (11 juni 2018) twee aparte sessies (zonder de jongeren) gepland.

 

Locatie: CCG Eclips, Lange Violettestraat 84, 9000 Gent

 

Hoe inschrijven: Telefonisch of per mail. Na aanmelding zal er een kennismakingsgesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken of deze groep van betekenis kan zijn voor de jongere (en de ouder(s)?).

 

Contact: Maryline Toch - m.toch@cggeclips.be, 09/233 58 58 

 

2017

Intersectorale intervisiatafels KOPP/KOAP

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt het programma Crosslink (netwerk RADAR) in samenwerking met CGG Waas en Dender vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg als de volwassenzorg.

Inschrijven voor deze intervisiereeks is helaas niet meer mogelijk.

Train de trainer KOPP/KOAP ism Familieplatform

Daarnaast werkt Crosslink rond dit thema ook samen met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Over de provincies heen organiseert deze organisatie een Train de trainer KOPP-KOAP, dit voor mensen die reeds aan de slag zijn rond het thema en tools willen aangereikt krijgen om binnen hun eigen organisatie (of ruimer) anderen iets bij te leren.

 

Vanuit de Vlaamse overheid kreeg het Familieplatform Geestelijke Gezondheid deze sensibiliserings- en vormingsopdracht rond KOPP/KOAP toegekend. Daarom wordt er een train-de-trainer KOPP/KOAP georganiseerd voor zorgverleners en docenten die reeds veel ervaring hebben met KOPP/KOAP en eventueel al vorming geven. Zo kunnen die vervolgens vanuit het Familieplatform of op zelfstandige basis vormingen geven en kan er aan de vormingsnood in heel Vlaanderen tegemoet gekomen worden.

 

Na het volgen van de tweedaagse opleiding worden de trainers opgenomen in de expertendatabank, en kunnen zij door het Familieplatform gecontacteerd worden voor het geven van vormingen in de brede zorgsector.

 

Meer informatie vind je hier terug.

 

 powered by Curiousgroup