Crosslink

 

 

 

“It’s not about you. It’s not about me. It’s about “we”.

 

Working together as one.”  (Ubuntu)

 

Wat?

 

Het programma “Crosslink” is vooral gericht op het delen van ervaring en het versterken van expertise tussen medewerkers in de hulpverlening door het bouwen van bruggen, het verbinden van partners en het ontwikkelen van nieuwe tools en methodieken die dit mogelijk maken. Uiteraard zo intersectoraal mogelijk!

 

 · vorming · intervisies · wisselleren  · workshops · 

 

Wie?

 

Het team bestaat uit 6 mensen (3,75 VTE) en wordt ondersteund door netwerkcoördinator Toon Langeraert, netwerkpsychiater Eric Schoentjes en een intersectorale samengestelde procesgroep die regelmatig samenkomt om de werking op te volgen en te bewaken.

 

Opvolging thema's

 

 • ADHD: Annelies Coetsier, vanaf 2018 Thomas De Veirman
 • Cultuursensitieve zorg: Marianne Vandewalle, Josephine Callewaert
 • Infants: Marianne Vandewalle
 • Jongeren met een justitieel statuut: Carine Eeckhout
 • KOPP/KOAP: Marianne Vandewalle
 • Middelengebruik: Carine Eeckhout
 • Ontwikkelingsproblematieken: Annelies Coetsier, vanaf 2018 Thomas De Veirman
 • Verstandelijke beperking: Josephine Callewaert
 • Vreemdgaan: Josephine Callewaert

Overkoepelende opvolging van de thema's: Ellen Coppens

 

Klik hier voor contactgegevens.

 

Waarover?

Alles wat met de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context te maken heeft.

Bovenstaande thema’s krijgen extra aandacht. Ze werden meegegeven met Crosslink vanuit de overheid. De thema's zijn een manier om van start te gaan en aan de hand er van acties op poten te zetten. De thema's zijn geen vaststaand gegeven en worden jaarlijk herbekeken. 

 

Een greep uit de acties van 2017

 • Intervisies KOPP/KOAP

 • Intervisies INFANTS

 • Vorming “ZIEN, DURVEN, DOEN”

 • Train de trainer KOPP/KOAP

 • Vreemdgaan 2017-2018

 • Zorgpad rond ADHD

 • Methodiekencafé ism het Netwerk Cultuursensitieve zorg

 • ...

Meer info bij acties.

 

Wat voor 2018?

 

We zijn volop bezig met het opmaken van ons actieplan voor 2018. Binnenkort hierover meer!

 

 

Meer info // Downloads 

 

Bechrijving Download
Info Crosslink op één A4 A4
(Beeld)materiaal lancering

PowerPoint

De visietekst van Crosslink (het programma "intersectorale consult en liaison") Visietekst
Template van Crosslink (het programma "intersectorale consult en liaison") Template ICL
 powered by Curiousgroup